Tervezés

Az e-Learning hatékony alkalmazása érdekében számos komponens összhangjára van szükség. Igényfelmérés alapján megtervezzük e-Learning rendszerének komponenseit. Ezek a következők:

 • e-Learning stratégia megfogalmazása;
 • Technikai, informatikai infrastruktúra;
 • A rendszer működtetésére vonatkozó stratégiák és szabályok;
  • Felhasználói szabályrendszer;
  • Biztonsági szabályok;
 • Kurzustervezés, amely tartalmazza...
  • a tananyag tartalmi és formai kialakítására vonatkozó startégia,
  • a tevékenységek tervezésének és az alkalmazott tevékenységformák,
  • az értékelési stratégiák és módszerek meghatározását;
 • Tanári és tutori készségfejlesztés, amely kitér...
  • a tanulói tevékenységek koordinálására,
  • a tanulók értékelési módjára,
  • a kommunikáció szervezésére;
 • A rendszer hatékonyságának mérése.